Home

Home

A Kárpát-medencei Magyar Kutatási Adatbázis célja a Magyarország és a szomszédos államok 20. század folyamán magyarok által lakott régióival meghatározott vizsgálati tér etnogeográfiai, etnopolitikai, és bibliográfiai adatainak integrált kezelése. A vizsgálati térhez tartozik mindazok a mai NUTS 3 területi egységek (megyék, kerületek) területe, ahol a 20. századi népszámlások során legalább egy alkalommal valamely településen az ott élő népesség legalább 5 százaléka vagy 50 fő vallotta magát magyar anyanyelvűnek vagy magyar nemzetiségűnek (*)

A kutatási konzorcium tagjai:

 • MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet www.mtaki.hu
 • MTA Földrajztudományi Kutatóintézet www.mtafki.hu
 • Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete www.ki.oszk.hu
 • Teleki László Intézet www.tla.hu
 • Néprajzi Múzeum www.neprajz.hu
 • Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu
 • Adatállományok:

 • Közigazgatási névtár (a 2003. évi NUTS besorolás szerint)
 • Településszintű információk
 • Népszámlálási adatok 1910, 1930, 1960, 1990 és 2000
 • Magyar igazolványt igénylők adatállománya
 • A településeken működő magyar tannyelvű oktatási intézmények
 • A településeken működő magyar kulturális intézmények
 • Bibliográfiai adatok
 • Térinformatika
 • NUTS-szintre összesített települési információk
 • Térképtár
 • Bibliográfia
 • Az adatbázis fő funkciói:

 • Lokális adatok elérése
 • Térinformatikai műveletek alkalmazása
 • Szűrés, és ennek táblázatos, vagy térinformatikai megjelenítése
 • (*) Az adatbázis „A Kárpát-medencei kisebbségi magyar lakta települések és régiók a 20. században. Etnikai térszerkezeti, közigazgatási és nyelvi folyamatok. A magyar kisebbségek településszintű integrált adatbázisa című 5/44/2002. számú NKFP-kutatási program támogatásával készült. A KMKA az ELTE-GEOX-MTAKI konzorcium által működtetett Kelet-közép-európai Interetnikus Tudásmenedzsment (IKM) adatbázis térinformatikai rendszerét alkalmazza.

  Home
  Home
  Névtár
  Térinformatika
  Települési adattár
  Térképtár
  Bibliográfia
  Elemzések
  © 2005elte-geox-mtaki
  Home| Névtár| Térinformatika| Települési adattár| Térképtár| Bibliográfia| Elemzések
  |